Ribociklib ob endokrini terapiji pomembno izboljšal preživetje

Druga vmesna analiza raziskave faze III, poimenovane NATALEE, je pokazala pomembno klinično dobrobit dodatka ribocikliba v adjuvantno zdravljenje bolnikov s HR pozitivnim/ HER2-negativnim rakom dojke v stadijih II ali III.

Ribociklib
Foto: Bigstock

V raziskavo je bilo vključenih 5.101 bolnikov, ki so jih v adjuvantnem režimu zdravili samo z endokrino terapijo (letrozol ali anastrozol) oziroma so bili deležni interventnega zdravljenja s kombinacijo endokrine terapije in ribocikliba. 

Ribociklib je ob endokrini terapiji izboljšal preživetje bolnikov s HR-pozitivnim/HER2-negativnim rakom dojke.

25,2 % manjše tveganja za invazivno bolezen

Kombinacija CDK4/6 zaviralca ribocikliba in endokrine terapije je v široki populaciji bolnikov signifikantno izboljšala preživetje brez invazivnega napredovanja bolezni (invasive disease-free survival, iDFS). Tveganje za pojav invazivne bolezni se je po 27,7 meseca, kolikor je znašalo mediano obdobje spremljanja ob drugi vmesni analizi, zmanjšalo za 25,2 % v primerjavi s samostojno endokrino terapijo.

Kot je na srečanju ASCO povedal Dennis J. Slamon z UCLA, ti rezultati pomembno širijo izbor za učinkovito zdravljenje široke populacije bolnikov s HR pozitivnim/HER2-negativnim rakom dojke, ki so sicer izpostavljeni velikemu tveganju za ponovitev oziroma razvoj invazivne bolezni.

Razlogi za načrtovanje raziskave NATALEE

Bolniki s hormonsko pozitivnim rakom dojke sicer dobijo standardno adjuvantno zdravljenje, vendar se bolezen velikokrat ponovi, po navadi v prvih petih letih po operaciji. Na žalost se pogosto pojavi v napredovali obliki in je zelo slabo ozdravljiva, zato skušajo onkologi najti adjuvantne terapevtske možnosti, ki bi zmanjšale stopnjo ponovitev oziroma ohranile kurativni potencial zdravljenja. Z raziskavo NATALEE so avtorji skušali dobre rezultate kombinacije ribocikliba in endokrine terapije v napredovalih stadijih HR-pozitivnega/HER2-negativnega raka dojke prenesti v adjuvantno zdravljenje.

V raziskavo je bilo vključenih 5.101 bolnikov, ki so jih v adjuvantnem režimu zdravili samo z endokrino terapijo (letrozol ali anastrozol) oziroma so bili deležni interventnega zdravljenja s kombinacijo endokrine terapije in ribocikliba.

Potencial ugotovljenih vmesnih rezultatov

Dejstvo, da je raziskava NATALEE vključila zelo široko populacijo HR-pozitivnih/HER2-negativnih bolnikov – teh je kar 70 % vseh bolnikov s stadijem II in 100 % s stadijem III –, izrazito poveča populacijo, ki bi jih v adjuvantnem režimu lahko zdravili z zdravili iz skupine zaviralcev CDK4/6 (tukaj je že odobren tudi abemaciklib). Treba bo sicer počakati na odločitev regulatornih agencij, predvsem ameriške FDA, ki bi lahko na ASCO 2023 predstavljene rezultate upoštevala za odobritev nove registracije. Gre za prelomne rezultate, ki prinašajo novo paradigmo v zdravljenju raka dojk.


Sorodni članki