Minimalno invazivna pankreatektomija kot primerljivo učinkovita kirurška tehnika pri raku trebušne slinavke

V mednarodni randomizirani raziskavi faze III (DIPLOMA) so raziskovalci iz 35 centrov in 12 držav pri 258 bolnikih z resektabilnim rakom trebušne slinavke primerjali učinkovitost in varnost dveh kirurških tehnik: klasično odprto operacijo (114 bolnikov) in minimalno invazivno laparoskopsko ali robotsko podprto operacijo (117 bolnikov).

Pankreatektomija
Foto: Bigstock

V nasprotju z daljšim kirurškim rezom, ki je potreben za dostop do tumorja, minimalno invazivna tehnika temelji na več manjših rezih, ki navadno omogočajo hitrejšo rehabilitacijo in pomenijo manjše tveganje okužb. Pri vseh bolnikih, vključenih v raziskavo, so bile pri vseh vključenih bolnikih locirane na področju telesa ali repa trebušne slinavke. 

Kakšna tretjina kirurgov je v anketah izrazila dvome o varnosti in učinkovitosti minimalno invazivnih pristopov k resekciji distalnega tumorja trebušne slinavke, rezultati neposredne primerjave pa so pokazali, da sta metodi primerljivi.

Primerljiva stopnja radikalne resekcije

Radikalno resekcijo z odstranitvijo celotnega tumorja, ki so jo zastavili kot primarni spremljani cilj, so z minimalno invazivno tehniko dosegli pri 83 bolnikih (73 %) oziroma pri 76 bolnikih (69 %), ki so jih obravnavali s klasično odprto kirurško tehniko. Število odstranjenih bezgavk je bilo v obeh skupinah primerljivo, avtorji pa niso zaznali pomembnih razlik v stopnji intraperitonealnih ponovitev bolezni, ki je znašala pri minimalno invazivni tehniki 41 %, pri odprti tehniki pa 38 %. V raziskavi DIPLOMA so prvič pri kirurški obravnavni raka trebušne slinavke randomizirano primerjali omenjeni tehniki, rezultati pa kažejo, da je minimalno invazivna kirurška resekcija varna in učinkovita.

V raziskavi DIPLOMA so prvič pri kirurški obravnavni raka trebušne slinavke randomizirano primerjali omenjeni tehniki, rezultati pa kažejo, da je minimalno invazivna kirurška resekcija varna in učinkovita.

Ocenili bodo tudi pomen splenektomije

Kot je povedal glavni avtor raziskave Mohammad Abu Hilal, sicer vodja kirurškega oddelka na inštitutu (Instituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza) v italijanski Bresciji, je kirurgija v zadnjih dveh desetletjih pomembno napredovala, pri čemer kot enega ključnih prebojev ocenjuje uvedbo minimalno invazivne kirurgije. Abu Hilal je prepričan, da rezultati raziskave DIPLOMA ponujajo ustrezno referenco, s katero lahko kirurgiji bolniku z resektabilno obliko raka trebušne slinavke pomagajo pri odločitvi za način operacije. Pojasnil je tudi, da raziskavo nadaljujejo – rezultate bodo namreč primerjali še po treh in petih letih, prav tako pa bodo z dodatnimi analizami vraničnih bezgavk skušali oceniti, ali je kirurška odstranitev vranice sploh nujna.

Primerljive rezultate obeh kirurških pristopov so pokazale tudi predhodne analize, vendar te niso temeljile na neposredni primerjavi kot DIPLOMA. Kakšna tretjina kirurgov je v anketah izrazila dvome o varnosti in učinkovitosti minimalno invazivnih pristopov k resekciji distalnega tumorja trebušne slinavke, rezultati neposredne primerjave pa so pokazali, da sta metodi primerljivi.


Sorodni članki