Spremljamo ESMO 2023

Novosti pri raku trebušne slinavke

Po predstavitvi raziskave JCOG1611-GENERATE so na srečanju ESMO 2023 razpravljali tudi o potencialnih prednostih oziroma slabostih trilinijske kemoterapije (FOLFIRINOX) v primerjavi z dvolinijsko kemoterapijo...

HIF-2α zaviralec uspešen za napredovali karcinomom ledvičnih celic

Na srečanju ESMO 2023 je družba MSD predstavila vmesne rezultate klinične raziskave faze III, LITESPARK-005, v kateri je HIF-2α zaviralec, belzutifan (Welireg, MSD), dosegel...

Zaščitni učinek aspirina ni bil potrjen

Težko pričakovani rezultati raziskave ASCOLT, za katero so onkologi verjeli, da bo končno končala razprave o smiselnosti uporabe aspirina v adjuvantni obravnavi bolnikov s...

ADC-zdravila učinkovita tudi pri raku pljuč

Pri zdravljenju bolnikov z napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč (NSCLC), ki so bili predhodno že zdravljeni, je ADC konjugat – datopotamab deruteksan – pomembno podaljšal...

Z bispecifičnim protitelesom tudi proti drobnoceličnemu raku pljuč

Glede na omejene novosti na področju zdravljenja bolnikov z drobnoceličnim rakom pljuč (SCLC) je treba omeniti raziskavo faze II, DeLLphi-301, z bispecifičnim protitelesom tarlatamab. Vanjo...

Kombinacija zaviralcev imunskih nadzornih točk v neoadjuvantnem zdravljenju raka debelega črevesa

Obetajoče rezultate imunoterapevtskih kombinacij v neoadjuvantnem zdravljenju je potrdila raziskava NICHE-3, ki je kot prva pokazala učinkovitost in varnost kombinacije nivolumab/relatlimab pri bolnikih z...

Prebojni izsledki raziskav KEYNOTE

Na kongresu Evropskega združenja za medicinsko onkologijo (ESMO) 2023 v Madridu so predstavili številne raziskave s pembrolizumabom (Keytruda), tako tudi podatke preskušanja 3. faze...

Iz ostalih rubrik