Spremljamo WCLC 2023

Nov up za bolnike z napredovalim drobnoceličnim rakom

Preživetja bolnikov z napredovalim drobnoceličnim rakom pljuč (SCLC) so majhna, za njegovo tumorsko mikrookolje pa je značilna imunosupresija in razraščanje tumorskega žilja (neoangiogeneza), kar...

Iz ostalih rubrik