ADC-zdravila učinkovita tudi pri raku pljuč

Pri zdravljenju bolnikov z napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč (NSCLC), ki so bili predhodno že zdravljeni, je ADC konjugat – datopotamab deruteksan – pomembno podaljšal mediano preživetje brez napredovanja bolezni (PFS = 4,4 proti 3,7 meseca) v primerjavi z docetakselom.

Rak pljuč
Foto: Bigstock

Proti TROP2 usmerjeno ADC-zdravilo je povzročilo tudi manjšo toksičnost od primerjalne kemoterapije, vendar rezultati najverjetneje ne bodo spremenili standardov zdravljenja.


Konjugati protiteles in citostatikov (ADC) so pokazali dobrobit pri neoperabilnem ali metastatskem raku dojke

Pozitivne rezultate sta pokazali ADC-zdravili datopotamab deruteksan, v raziskavi TROPION-Breast01 in trastuzumab deruteksan, v raziskavi DESTINY-Breast04. V TROPION-Breast01 so bile vključene bolnice s HER2-negativnim rakom dojke, ki so bile predhodno že zdravljene s kemoterapijo, datopotamab deruteksan pa je tem bolnicam prinesel pomembno izboljšanje preživetja brez napredovanja bolezni (PFS = 6,9 proti 4,9 meseca), s čimer je raziskava dosegla primarni zastavljeni končni cilj. Podatki o celokupnem preživetju (OS) še niso zreli, vendar kažejo na dobrobit zdravljenja z datopotamab deruteksanom v primerjavi s kemoterapijo. Pri bolnikih z nizko HER2-tumorsko izraznostjo, ki so sodelovali v raziskavi DESTINY-Breast04, je trastuzumab derutekan – v primerjavi z zdravljenjem po zdravnikovem izboru – pomembno izboljšal preživetje brez napredovanja bolezni (mediana PFS = 8,8 proti 4,2 meseca) in tudi celokupno preživetje (mediana OS = 22,9 proti 16,8 meseca). 

Ključne poudarke iz ESMO 2023 je pripravil mag. Samo Pitamic.


Sorodni članki