HIF-2α zaviralec uspešen za napredovali karcinomom ledvičnih celic

Na srečanju ESMO 2023 je družba MSD predstavila vmesne rezultate klinične raziskave faze III, LITESPARK-005, v kateri je HIF-2α zaviralec, belzutifan (Welireg, MSD), dosegel pomembno klinično dobrobit pri predhodno zdravljenih bolnikih z napredovalim karcinomom ledvičnih celic.

Karcionom ledvičnih celic
Foto: Bigstock

V raziskavo so bili vključeni bolniki, pri katerih je bolezen napredovala po zdravljenju z zaviralci PD-1/L1 imunskih nadzornih točk in antiangiogenih tarčnih zdravil, usmerjenih v zaviranje VEGF receptorjev, učinek belzutifana pa so avtorji primerjali z zdravilom everolimus. 

Analiza, ki so jo opravili po 25,7 mesečnem medianem obdobju spremljanja, je pokazala 26% manjše tveganje za napredovanje bolezni ali smrt, v primerjavi z zdravilom everolimus, rezultati pa so konsistentni s prvo analizo, opravljeno po 18,4 mesecih spremljanja. Belzutifan je ob obeh vmesnih analizah pokazal statistično pomembno prednost pred zdravilom everolimus tudi pri objektivni stopnji odgovora (ORR), ki je ob drugi vmesni analizi znašal pri intervencijskem zdravilu (belzutifan) 22,7%, s 3,5% stopnjo kompletnega odgovora (CR) medtem ko je bil ORR pri bolnikih, zdravljenih z everolimusom 3,5%. Pri nobenem od udeležencev niso beležili kompletnega odgovora na zdravljenje. Ob obeh vmesnih analizah je belzutifan pokazal večji učinek tudi pri oceni celokupnega preživetja (OS), čeprav rezultati niso dosegli statistične significance.

Ključne poudarke iz ESMO 2023 je pripravil mag. Samo Pitamic.


Sorodni članki