Kombinacija zaviralcev imunskih nadzornih točk v neoadjuvantnem zdravljenju raka debelega črevesa

Obetajoče rezultate imunoterapevtskih kombinacij v neoadjuvantnem zdravljenju je potrdila raziskava NICHE-3, ki je kot prva pokazala učinkovitost in varnost kombinacije nivolumab/relatlimab pri bolnikih z dMMR-obliko raka na debelem črevesu in danki.

Rak debelega črevesja
Foto: Bigstock

Pri tej obliki tumorjev, za katero je značilna t. i. mikrosatelitna nestabilnost, je kombinacija nivolumaba in zaviralca LAG-3, relatlimaba, učinkovito vplivala na stopnjo kompletnega patološkega odgovora, ki je pri sicer omejenem številu vključenih bolnikov (19) z resektabilnim lokalno napredovalim dMMR rakom debelega črevesa znašal 79 %.


Potrjen potencial zaviralca KRAS

Pri bolnikih s kemorefraktornim KRAS G12C mutiranim metastatskim rakom debelega črevesa je sotorasib v dveh različnih odmerkih in kombinaciji s panitumumabom pokazal statistično pomembno prednost v preživetju brez napredovanja (PFS) v primerjavi s terapijo po izboru zdravnika. Rezultati raziskave faze III (CodeBreaK 300) so bili na srečanju ESMO predstavljeni v okviru predsedniškega simpozija in simultano objavljeni tudi v reviji NEJM.

Ključne poudarke iz ESMO 2023 je pripravil mag. Samo Pitamic


Sorodni članki