Novosti pri raku trebušne slinavke

Po predstavitvi raziskave JCOG1611-GENERATE so na srečanju ESMO 2023 razpravljali tudi o potencialnih prednostih oziroma slabostih trilinijske kemoterapije (FOLFIRINOX) v primerjavi z dvolinijsko kemoterapijo (GemNabPaclitaxel), saj je raziskava postavila pod vprašaj smiselnost klinične prakse, v kateri je veliko onkologov dalo prednost trilinijskemu zdravljenju z režimom FOLFIRINOX.

Rak trebušne slinavke
Foto: Bigstock

Pri zdravljenju bolnikov z rakom trebušne slinavke, za katerega sta značilna velika agresivnost in slaba prognoza, so predstavili raziskave s precej različnimi rezultati. Medtem ko klinična raziskava faze III, PREOPANC-3, ni pokazala dobrobiti neoadjuvantne aplikacije režima FOLFIRINOX v celokupnem preživetju (OS = 21,9 proti 21,3 %) v primerjavi s kemoterapijo, zasnovano na gemcitabinu, so bile nekatere raziskave spodbudnejše. Druga raziskava (nITRO, faza II) je namreč pri bolnikih z resektabilnim žleznim karcinomom trebušne slinavke (PDAC) pokazala potencial perioperativne aplikacije režima NALIRIFOX (liposomalni irinotekan, fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin) in hkrati poudarila vlogo citokina TNF- α, katerega vrednost je najizraziteje korelirala z odgovorom na zdravljenje in s preživetjem. Raziskava faze II, RAGNAR, ki je pokazala klinično učinkovitost FGFR-zaviralca erdafitiniba pri predhodno zdravljenih bolnikih z napredovalim karcinomom trebušne slinavke in FGFR1-4 genskimi spremembami, je potrdila potencial precizne medicine tudi pri raku trebušne slinavke. Ta zaviralec receptorjev fibroblastnega rastnega faktorja je ponudil upanje za izboljšanje prognoze pri tej obliki raka, čeprav pri precej omejeni populaciji bolnikov.

Ključne poudarke iz ESMO 2023 je pripravil mag. Samo Pitamic.


Sorodni članki