O nas

Spletna stran NOVA MEDICINA  je različica tiskane revije NOVA MEDICINA in je namenjena zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom. Bralce na poljuden način obvešča o novostih s področja omenjenih strok.

Izdajatelj: ZAVOD KINOKS, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana

Sedež uredništva: Vurnikova 2, 1000 Ljubljana

Glavna in odgovorna urednica: Sanja Vilfan Švajger

E-pošta: sanja.svajger@kinoks.si

Telefon: 040 427 103

Oglasno trženje: info@kinoks.si

Vsebinska in oblikovna zasnova revije: KINOKS

Lektoriranje: Petek Tomaž

Ilustracija na naslovnici: Ana Lucija Šarič

Fotografije: če ni označeno drugače Bigstock photo

Revija NOVA MEDICINA je namenjena samo strokovni javnosti in ni v prosti prodaji. Zdravniki in zobozdravniki jo prejmejo brezplačno, druga strokovna javnost pa proti plačilu.

Cena izvoda je 15e. Letna naročnina se obračuna na koncu leta. Predvideno število je 6 izdaj.

Uredništvo si pridržuje pravico do spremembe števila oziroma datumov izidov.

Naročite se na elektronskem naslovu: info@kinoks.si ali telefonski številki 070 772 522.

Vplačilo na TRR SI39757404 odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana

ISSN 2712-3707 

Vsebine so napisane v sodelovanju s stroko. Kljub temu avtorji vsebin, niti uredniki, niti izdajatelj in založnik te publikacije ne prevzemajo nikakršne odgovornosti, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe te publikacije.

Zavod Kinoks in uredništvo Nove medicine ne odgovarjata za vsebino oglasnih vsebin. V reviji so podana različna mnenja avtorjev, ki niso nujno tudi mnenja uredništva. 

Članki niso sponzorirani, razen kadar je to označeno kot promocijska vsebina – »promo«.

Zahtevke za popravke po Zakonu o medijih sprejemamo v pisni obliki na e-naslov: info@kinoks.si z izrecnim navedkom v naslovu e-sporočila ali v glavi sporočila: »Zahteva za popravek«.

Revijo Nova medicina ste v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov prejeli, ker ste v podatkovni bazi Zavoda KINOKS. Ta je nastala iz javno dostopnih podatkov, na osnovi izmenjave vizitk z namenom vzpostavitve poslovnega odnosa, na podlagi priporočila, izpolnitve anketnega lističa na prireditvah, izobraževalnih dogodkih idr. V skladu z omenjenim zakonom imate pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, poprave, dopolnitve, blokiranja in izbrisa podatkov na sedežu podjetja ali po pošti na naslov: Zavod KINOKS, Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana.