Za prakso

Pomen znižanja LDL-holesterola – dokazi in klinična praksa

Študije kažejo, da bi bilo zaviralce PCSK9 pri pacientih, ki jih potrebujejo, smiselno uvajati čim prej, saj imajo konkretno klinično korist, je...

Zastrupitve s ponarejenimi zdravili: trije klinični primeri

Vsako leto zgolj v EU odobrijo okoli 100 novih zdravil z okoli 40 novimi učinkovinami, zdravila pa predstavljajo eno najbolj reguliranih področij...

Prelomna novost v zdravljenju kronične ledvične bolezni

Za zaščito ledvic je pomembno zmanjšanje filtracijskega tlaka v glomerulih. Glomerulna filtracija se pri zdravih osebah zmanjša za dober mililiter na leto,...

H kronični obstruktivni pljučni bolezni pristopimo celostno

Incidenca kronične obstruktivne bolezni v Sloveniji narašča hitreje kot vsa druga pljučna obolenja. Ocenjuje se, da je v Sloveniji med 100.000 in...

Nemetastatski na kastracijo odporen rak prostate

Po radikalnem zdravljenju z operacijo ali obsevanjem rak prostate lahko napreduje, običajno v obdobju naslednjih petih let. Govorimo o biokemični ponovitvi, ki...

Izzivi transtiretinske kardiomiopatije

Transtiretinska amiloidoza je sistemska bolezen, ki povzroči postopno izgubo funkcije prizadetih organov, kar je posledica odlaganja netopnih vlaken transtiretina v različne organe...

Zdravljenje terapevtsko rezistentne depresivne motnje z esketaminom

Depresija je pogosta, resna in ponavljajoča se duševna motnja. Povezana je z zmanjšano sposobnostjo funkcioniranja tako na osebnem kot na službenem področju...

Novost v sistemskem zdravljenju urotelnega karcinoma

Urotelni karcinom votlega sistema sečil, kamor štejemo rak sečnega mehurja (> 85 %), rak ledvičnega meha (< 10 %) in rak sečevoda...

Mal de Meleda: dedna bolezen z otoka Mljeta

Mljetska bolezen ali Mal de Meleda, imenovana tudi Keratosis palmoplantaris transgrediens of Siemens ali Acroerythrokeratoderma, je zelo redka dedna genetska bolezen.

Novosti v razumevanju mehanizmov v SB tipa 1

Izraz sladkorna bolezen se nanaša na raznoliko skupino presnovnih motenj, za katere je značilna kronična hiperglikemija. Do povišane koncentracije glukoze v krvi...

Prijavite se na e-novice

Iz ostalih rubrik

Znamo prepoznati in zdraviti bakterijsko vaginozo?

Porušeno ravnovesje med organizmi, ki naseljujejo nožnico, povzroči, da se število koristnih bakterij, ki delujejo zaščitno, zmanjša. To vodi v razrast škodljivih...

Vaskulitis kot posledica covida-19

Covid-19 je sistemska bolezen, ki prizadene številne organe in razvijajočo se klinično sliko, pri kateri lahko pride tudi do žilne in endotelne...

Zdravljenje spastičnosti

Definicij spastičnosti je veliko, ena zadnjih (Pandyan in sod., 2005) pa spastičnost opisuje kot okvaro senzorično-motoričnega nadzora, ki je posledica okvare zgornjega...

Telemedicina in pomembnost prehranskega presejanja

Podhranjenost je posledica vnosa premalo kalorij, beljakovin ali mikrohranil. Podhranjenosti so še posebej izpostavljeni starejši ljudje. Dolga trajajoča podhranjenost vodi v izgubo...