ASCO 2023

Ribociklib ob endokrini terapiji pomembno izboljšal preživetje

Druga vmesna analiza raziskave faze III, poimenovane NATALEE, je pokazala pomembno klinično dobrobit dodatka ribocikliba v adjuvantno zdravljenje bolnikov s HR pozitivnim/ HER2-negativnim rakom...

Po 38 mesecih brez napredovanja bolezni

Avelumab vzdržuje pozitivne rezultate prvolinijskega vzdrževalnega zdravljenja bolnikov z rakom sečnega mehurja je pokazala analiza podaljšanega spremljanja bolnikov, vključenih v klinično raziskavo faze III...

Iz ostalih rubrik