ASCO - NOVOSTI

Minimalno invazivna pankreatektomija kot primerljivo učinkovita kirurška tehnika pri raku trebušne slinavke

V mednarodni randomizirani raziskavi faze III (DIPLOMA) so raziskovalci iz 35 centrov in 12 držav pri 258 bolnikih z resektabilnim rakom trebušne slinavke primerjali...

Novi pristopi k obravnavi bolnikov s kaheksijo

Kaheksijo pri bolniku z rakom označujejo: zmanjšani tek, hujšanje, utrujenost, za sindrom, ki je pri napredovalem raku pogost, pa so značilne tudi različne funkcionalne...

Gliomi – terapevtski napredek po dveh desetletjih

V eni najodzivnejših plenarnih predstavitev na letošnjem srečanju ASCO je doktor Ingo Mellinghoff (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) predstavil rezultate randomizirane klinične raziskave faze...

Iz ostalih rubrik